Priser

Moms till kommer på alla priser

Lösdrift med tillsyn 
Sommar bete.                                                                                                Med hö och kraft.                                                                                      
Dräktigt, ammande sto med hö och kraft.

Sto med föl.

Dygn
75  kr
110 kr
150 - 165 kr

215 kr